Jdi na obsah Jdi na menu
 


 TURNAJ MOHOU HRÁT JEN HRÁČI STARŠÍ  18LET         PŘIHLÁŠKY JEN NA E-MAIL:   pokrnaherne@tiscali.cz

DO TURNAJE SE MŮŽE PŘIHLÁSIT JEN 30 HRÁČŮ
PŘIHLAŠOVACÍ MAIL MUSÍ OBSAHOVAT JMÉNO A PŘÍJMENÍ,
DATUM NAROZENÍ(VĚK)
STARTOVNÉ, KTERÉ SE PLATÍ PŘED TURNAJEM - 250KČ
PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO OBDRŽÍ HRÁČ ŽETONY V HODNOTĚ 1500
VŠICHNI HRÁČI BUDOU ROZLOSOVÁNI (PŘI PLNÉM OBSAZENÍ TURNAJE)
NA 6 STOLŮ PO 5 HRÁČÍCH, ŠESTÝ HRÁČ BUDE URČEN NA KAŽDÝ STŮL JAKO DOZOR NA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL V PŘÍPADĚ OPAKOVANÉHO PORUŠENÍ PRAVIDEL OKAMŽITĚ SKONČÍ HRÁČ V TURNAJI(BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ STARTOVNÉHO) A JEHO ŽETONY SE ROZDĚLÍ HRÁČŮM NA STOLE
ZÁPIS O ROZLOSOVÁNÍ URČÍ PŘESNĚ ROZESAZENÍ NA STOLECH,
KAŽDÝ HRÁČ MÁ NÁROK NA 1 DOKUP ŽETONŮ-ZA 100KČ –1000
POKUD BĚHEM 1 HODINY A PRVNÍ PŘESTÁVKY TURNAJE MÁ 750 A MÉNĚ ŽETONŮ.
PRVNÍ KOLO(6 STOLŮ) SE HRAJE DO DOBY NEŽ ZŮSTANOU POSLEDNÍ 2 HRÁČI NA KAŽDÉM STOLE,TI POSTUPUJÍ DO SEMIFINÁLE (2 STOLY PO 6 HRÁČÍCH).
SEMIFINÁLE SE HRAJE DO DOBY NEŽ ZŮSTANOU 3 NEJLEPŠÍ NA KAŽDÉM STOLE A TI POSTUPUJÍ NA FINÁLOVÝ STŮL.PRVNÍCH 6 OBDRŽÍ VÝHRU:
1.REKLAMNÍ PŘEDMĚTY + P.
2.REKLAMNÍ PŘEDMĚTY + P.
3.REKLAMNÍ PŘEDMĚTY + P
4.REKLAMNÍ PŘEDMĚTY + P.
5.REKLAMNÍ PŘEDMĚTY + P.
6.REKLAMNÍ PŘEDMĚTY + P.
POKROVÁ LIGA
KAŽDÝ HRÁČ DOSTÁVÁ BODY DO CELOROČNÍ POKROVÉ LIGY+
BODY ZA UMÍSTĚNÍ NA 1.- 6. MÍSTĚ V KAŽDÉM TURNAJI VIZ. PŘÍKLAD:TURNAJE SE UČASTNILO 20 HRÁČŮ
 
ZA ÚČAST
ZA UMÍSTĚNÍ
CELKEM
1.
20
20
40
2.
20
19
39
3.
20
18
38
4.
20
17
37
5.
20
16
36
6.
20
15
35
7.-20.
20
0
20
 
12 NEJLEPŠÍCH SI ZAHRAJE FINÁLE POKROVÉ LIGY
 
 
 
 
P R AV I D L A
 
Texas Hold´em Poker-no limit
Na začátku hry dealer zamíchá balíček 52 karet.Hráči si rozdávají sami, rozdává hráč, jehož pozice je označena "buttonem dealer", který po každé hře mění pozici o jedno místo ve směru hodinových ručiček,tato pozice se na začátku turnaje losuje.
 
Blindy -  Každou hru ale začínají dvě povinné sázky- blindy (malý a velký). Hra začíná v okamžiku, kdy dva hráči nalevo od "buttonu dealer" vloží do hry předem určenou částku ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tím je zajištěno, že v každé hře je o co hrát. V turnajích se velikost blindů periodicky zvyšuje,vždy po 20 minutách, čímž se zajistí, že hráči budou z turnaje postupně vyřazováni.Blindy na začátku turnaje jsou   v hodnotě 5-10.Ve většině případů dává "malý blind" (hráč hned nalevo od buttonu) polovinu nejnižší možné sázky a hráč po jeho levici, "velký blind", plnou výši nejnižší možné částky.
 
Rozdání -Každý hráč dostane dvě "zavřené karty". Hodnota těchto karet musí být známa pouze jemu. Karty během hry musí být položeny na stole, hráč je může kdykoliv zvednout, aby se na ně podíval. Účelem hry je zkombinovat tyto karty s pěticí otevřených karet, kterou na stůl vyloží dealer tak, aby vznikla nejlepší pětikaretní kombinace. Hráč může použít jednu nebo obě zavřené karty. Ve výjimečných případech hráč použije jen karty na stole. Hráč s nejvyšší pětikaretní kombinací vyhrává Pot, tedy částku která vznikne nahromaděním všech sázek během hry.
 
První kolo sázek-Probíhá ihned po rozdání. První hráč, který je na řadě je ten, který sedí nalevo od velkého blindu. Hráč v první pozici (nalevo od velkého blindu nebo straddlu) má tři možnosti. Call (srovnání sázky hráče vpravo), Raise (zvýšení sázky) nebo Fold (zahození karet a odstoupení ze hry).
V no limit hrách pak může sázku navýšit jakkoli, jediným omezením je množství žetonů nebo peněz, které má v tu chvíli na stole.Ale nejméně o výšku velkého velkého blindu
 
Fold - znamená, že hráč odevzdá své karty obrázkem dolů dealerovi, který je vloží do balíčku odhozených karet. Karta, která se do tohoto balíčku dostane je mrtvá a nesmí být dále použita ve hře. Hráč se dále hry neúčastní.Hráč nesmí jakýmkoli způsobem oznámit jaké karty zahodil. Další hráč směrem vpravo má stejné možnosti, plus možnost Reraise (znovunavýšení sázky). Toto znovunavýšení musí svojí hodnotou odpovídat minimálně velikosti posledního Raise.
 
Flop - Po prvním kole sázek dealer odloží první kartu z vrcholu balíčku. Tato karta je odložena coby "spálená" stranou.Dealer následně na stůl vyloží první tři "otevřené karty", všechny obrázkem vzhůru. Tyto karty se nazývají Flop.
 
 
Druhé kolo sázek-Toto kolo začíná prvním hráčem nalevo od "buttonu dealer". Vedle možností Call, Fold nebo Raise má tento hráč také možnost Check (tedy zůstat ve hře bez sázky). Pokud někdo z hráčů provedl Bet, následující hráč může provést Call nebo Raise. Pokud nechce ani jednu z těchto možností, musí provést Fold. Na konci tohoto kola tedy všichni hráči vložili do Potu stejné množství peněz.Výjimkou jsou hráči, kteří na stole mají menší množství žetonů, než je nezbytné k plnémů dorovnání sázky. Tito hráči mohou provést "All In" (vsadit všechno) a v tu chvíli je vytvořen jeden nebo více "vedlejších potů", které zajišťují, že každý hráč na stole může vyhrát pouze násobek takového množství žetonů, které do hry vsadil.
Turn - (nebo také Fourth Street)
Po dokončení druhého kola sázek je spálena další karta z vrcholu balíčku a následně na stůl vyložena čtvrtá karta obrázkem vzhůru.
 
Třetí kolo sázek-River (nebo také Fifth Street)-Po dokončení Třetího kola sázek je spálena karta z vrcholu balíčku a na stůl je vyložena pátá karta obrázkem vzhůru.
Čtvrté kolo sázek -Po tomto kole hráči, kteří ještě byli ve hře ukáží karty a je určen vítěz.
Pokud mají dva hráči (nebo více) stejnou kombinaci, rozhoduje druhá nejvyšší karta ("kicker"). Pokud to není možné, je pot rozdělen mezi hráče stejným dílem.
B L I N D ( P O V I N N Á S Á Z K A )
1 KOLO ZAČÍNÁ NA SÁZCE 5-10 ŽETONŮ
DALŠÍ ZVYŠOVÁNÍ VŽDY PO 20MINUTÁCH:
10-20
25-50
50-100
75-150
100-200
200-400
300-600
400-800
500-1000
1000-2000
2000-4000
3000-6000
 
PŘÍPADNÉ DALŠÍ NAVÝŠENÍ SE DOHODNE NA MÍSTĚ.
VŽDY PO 60 MINUTÁCH HRY 10 MINUT PAUZA.
SEMIFINÁLE ZAČÍNÁ NA SÁZCE 100-200 ŽETONŮ.
FINÁLE ZAČÍNA NA SÁZCE 200-400 ŽETONŮ.
POKUD SE NEHRAJE SEMIFINÁLOVÝ STŮL
TAK FINÁLE ZAČÍNE NA SÁZKÁCH 100-200 ŽETONŮ.